Клапана

к насосам Boxer та Cubic

accessoriesaccessories

Microvalves

Материал CODE Описание
BRASS VALVSFCMF018XMT 1/8"
BRASS VALVSFCMF014XMT 1/4"
BRASS VALVSFCMF038XMT 3/8"
BRASS VALVSFCMF012XMT 1/2"


accessories

Отсекающий клапан с соленоидом

Тип насоса CODE Описание
MidgetBox, Cubic 15, Microboxer ELV3DCC18024XMT 1/8" THREE-WAY with 24V** DC coil and connector
MidgetBox, Cubic 15, Microboxer ELV3ACC18024XMT 1/8" THREE-WAY with 24V** AC катушкой и разъема
Miniboxer, Boxer 50, Boxer 81,
Boxer 100
ELV3DCC14024XMT 1/4" THREE-WAY with 24V** DC катушкой и разъема
Miniboxer, Boxer 50, Boxer 81,
Boxer 100
ELV3ACC14024XMT 1/4" THREE-WAY with 24V** AC катушкой и разъема
Boxer 100, Boxer 250/251,
Boxer 502/503
ELV3DC12024XMT 1/2" THREE-WAY with 24V** DC катушкой и разъема
Boxer 100, Boxer 250/251,
Boxer 502/503
ELV3AC18024XMT 1/8" THREE-WAY with 24V** AC катушкой и разъема